Nieuw park in Halle toont Zennepracht aan de Leide

Halle zet opnieuw een belangrijke stap om uit te pakken met de natuur rondom de Zenne. De grindparking aan de Leide maakt plaats voor een prachtig nieuw park in het stadscentrum om in alle rust te genieten van het uitzicht aan het water. Zo realiseert het stadsbestuur een essentiële schakel in het geplande landschapspark dat van Lembeek over Halle tot Buizingen langs de Zenne zal lopen.

Uitgestrekt landschapspark langs de Zenne

Achter de parking langs de Leide, de straat aan de campus Vondel van het Heilig-Hart & College, ligt een verborgen groenblauwe parel. Om die natuurpracht voortaan zichtbaar te maken, richt de stad de Leide deels in als park met zo’n 30 nieuwe inheemse bomen en een bloemrijke kruidlaag. Het aanplanten start in november 2021. Door de ligging naast het Albertpark voltooit de stad hiermee een nieuw deel van het Zennepad. Op termijn, na de aanleg van een ondergrondse parking aan sportcomplex De Bres, zal die groene zone bovendien nog verder kunnen doorlopen om uiteindelijk één uitgestrekt landschapspark te vormen langsheen de Zenne van Lembeek over Halle tot Buizingen. 

Pootje baden in de Zenne 

Net als in het Elizabethpark, het Albertpark en de Eizingen-Molensite, legt de Vlaamse Milieumaatschappij bovendien een Zenneterras aan in dit gloednieuwe park aan de Leide. Hier zal je vanaf 2022 via bordestrappen zelfs helemaal kunnen afzakken tot aan het water van de Zenne. Om de toegang tot dit terras mogelijk te maken, verdwijnt de bestaande grindparking tussen de rijbaan en de oever van de Zenne. De werken zijn intussen gestart, waardoor parkeren hier niet langer mogelijk is. De glascontainers op de hoek met de Dijkstraat zijn tijdelijk verhuisd naar parking De Leide (aan de kant van de Slingerweg). De aanleg van het nieuwe park aan de Leide kost 163.000 euro (incl.btw), waarvan de provincie Vlaams-Brabant iets meer dan 58.000 euro voor haar rekening neemt.