Zenneweide

Het uitgestrekte gebied tussen Lembeek en Lembeekbos is één van de mooiste natuurplekjes van Halle. Op de ene heuvelkant kan je het kasteelpark met zijn rijke geschiedenis terugvinden, op de andere heuvelkant pronkt de Malakoff-toren uit 1854 in een prachtig natuurdomein met een oude Zennemeander, (vis)vijvers, moeras en bloemrijke graslanden. 

NOG MOOIER EN GROENER

Dit landschap wordt nog mooier en groener met de Zenneweide. Een bedrijvenzone van 3,8 hectare krijgt een herbestemming en wordt als natuurpark ingericht. Daarnaast krijgt 3,9 hectare natuurgebied vrij spel. Het terrein, omringd door de Kleine Zenne, wordt voorzien van bijkomende waterberging. natuurlijke oeverzones, rustzones en wandelpaden. 

Er werden reeds enkele belangrijke investeringen gedaan door stad Halle en de Vlaamse Milieumaatschappij. Zo investeerde deze laatste in de 10 meter zone rondom de Kleine Zenne. Stad Halle, met hulp van de Vlaamse Overheid, kocht de overige terreinen op. In de tussentijd werd het ontwerp van het natuurpark opgemaakt, werd een bodem-en steenpuinanalyse uitgevoerd, werden de eerste onthardingswerken gerealiseerd en voerden we het nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplan voor Lembeek Noord uit. Daarnaast werd ook het natuurbeheerplan van het Malakoffdomein, het kasteelpark en de Zenneweide opgemaakt. Komende maanden staan er nog heel wat werken op de planning. Spannende vooruitzichten voor de Zenneweide!

Subsidies

Aankoop terrein - Departement Omgeving: 500.000 euro (Verwervingssubsidies strategische projecten)

Aankoop terrein - Agentschap voor Natuur en Bos: 432.401,60 euro (Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel)

Inrichting terrein: Departement Omgeving: 73.506 euro (Proeftuin ontharding)

Inrichting terrein: Agentschap voor Natuur en Bos (Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel): in aanvraag

Timing

Afwerking: 2022

zenneweide sfeer

We willen het regionaal bedrijventerrein beter inrichten en mogelijkheden scheppen voor bedrijven die zich op het industrieterrein willen vestigen

Vind jouw weg langs de zinderende zenne