Eizingen-Molensite

Van de katoenweverij VanHam, de bijhorende watermolen en gaslichtfabriek blijft er vandaag nog weinig over. Enkel de villa van de familie VanHam, enkele muren van de fabriek en archeologische resten van de molen herinneren ons nog aan die glorietijd.

De resten aan de oevers van de Zenne groeiden inmiddels uit tot een mooi natuurgebied, met een zwaaikom waar zich vroeger een aanlegsteiger bevond. Stad Halle kocht deze site enkele jaren geleden aan omwille van zijn grote natuurwaarde en historische waarde.

UITWERKING VAN HET PROJECT

Dé grote troef van de molensite wordt het speelbos. Dat biedt de kans om op een speelse manier kennis te maken met een verrassend stukje natuur. Avontuurlijk spelen, op ontdekking gaan, kampen bouwen, chillen,… behoren binnenkort tot de mogelijkheden dankzij het ruime aanbod aan spelprikkels en natuurlijke materialen. Inspraak van burgers, kinderen en jongeren vormt de rode draad doorheen het ontwerpproces. Door het speelbos te realiseren in coproductie met de bevolking vergroten we de betrokkenheid bij hun eigen leefomgeving, creëren we speel- en ontmoetingskansen en dragen we bij tot een betekenisvolle plek waar zorg voor gedragen wordt.

De restanten van de molen en gaslichtfabriek worden omwille van hun erfgoedwaarde waar mogelijk bewaard en hersteld. Door de integratie in het speelbos worden de restanten streng gecontroleerd op veiligheid en stabiliteit.

Subsidies

Vlaamse Overheid - dienst Stedenbeleid: 300.000,00 euro (themasubsidie Groen en water in de stad ‘Zuurstof voor de Zenne’)

Agentschap voor Natuur en Bos: goedgekeurd

Timing

De werken starten in het voorjaar van 2021 en lopen tot de zomer

Vind jouw weg langs de zinderende zenne