Nederhempark

Deze nieuwe parkzone herstelt de groene vinger tussen centrum Halle en Buizingen. Het park grenst aan de nieuw aan te leggen fietssnelweg en verbergt de ingekokerde Zenne onder zich.

UITWERKING VAN HET PROJECT

De komende maanden zal het Nederhempark een grondige transformatie doormaken. De reeds afgewerkte en bewoonde woongelegenheden zullen in verschillende fases naar een totaal van meer dan 400 gebracht worden. Door de unieke ligging kan er worden ingezet op een versmelting van woonwijk en natuur. Zo zal het reeds aangelegde bufferbekken niet alleen het watersysteem van de wijk voeden, maar is ook de bestaande afsluiting verdwenen om het bekken in het park te integreren. Het bestaande park zal verder in ere hersteld worden door onder meer een verbinding over water en een uitkijkpunt naar de Zenne. Deze oversteek wordt voorzien door de integratie van de voormalige stationsresten van Halle in het park.

Er komt ook een nieuwe fietssnelweg langs de vandaag nog ingekokerde Zenne. Tot zij haar rechtmatige plek in het landschap weer mag innemen, wordt een nieuw park ingericht met een verlaagde zone. Zo kunnen we ons alvast voorstellen waar binnenkort het gras weer plaats zal maken voor watervogels en libellen. Met heestermassieven, hoogstambomen, vlonderpaden en zitmeubilair is het binnenkort aangenaam vertoeven in het Nederhempark.

In dit deel van het Nederhempark komen sport en natuur samen. De parkzone grenzend tussen de spoorweg, parking Nederhem en de Spoorwegstraat zal een scala aan natuurlijke elementen bieden waarbij bloemenweiden, fruitbomen en een stevige struweel de grote lijnen uitzetten. In het hart van het park komt sportinfrastructuur voor de echte sportievelingen onder ons; een Calisthenics park.

Subsidies

In samenwerking met Nederhem NV

Timing

Start werken in december 2020 (tot einde 2021)

Vind jouw weg langs de zinderende zenne