Wildersport en omgeving

De terreinen aan het gemeentelijke zwembad Wildersport en de Zuunbeek zullen er in de toekomst heel wat levendiger bijliggen, dankzij de aanleg van peelnatuur, sportplekjes, groenaanplantingen, picknickplaatsen, de hermeandering van de Zuun en wadi’s.

Deze laatse afkorting staat voor Waterafvoer en Drainage-infiltratie. Concreet betekent het dat er natuurlijke opvangplaatsen gecreëerd worden waar het overtollige water zich kan verzamelen en op een natuurlijke manier langzaam in de bodem kan dringen, dus zonder aansluiting op het rioleringsnetwerk.

Subsidies

Inrichting - Agentschap voor Natuur en Bos: 299.492,70 euro

(Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel)

Timing

De start wordt voorzien in voorjaar 2021

Wildersport en omgeving

Vind jouw weg langs de zinderende zenne