Zennepad

Een recreatief voetpad langsheen de Zenne maakt de rivier weer zichtbaar en de vallei toegankelijker. Bovendien verbindt het zennepad aantrekkelijke verblijfsplekken. Vertoeven langs de zinderende Zenne? Trek je wandelschoenen aan en trek eropuit. Rust gegarandeerd!

OP WANDEL LANGS DE ZENNE

Het zennepad bestaat al, maar er is nog ruimte voor aanpassingen. Stapsgewijs worden er verbeteringen doorgevoerd. Op plekken waar de oevers van de Zenne wegspoelen wordt er een vlonderpad aangelegd. Zo kunnen bezoekers in alle veiligheid verder wandelen. De rest van het pad wordt verhard. Ben je met de fiets? Dan kan je je verplaatsen via de fietssnelweg langs het kanaal. Het zennepad dient voor voetgangers.

Subsidies

Vlaamse Overheid - dienst Stedenbeleid: 300.000,00 euro (themasubsidie Groen en water in de stad ‘Zuurstof voor de Zenne’)

Timing

De afwerking van het pad wordt voorzien voor najaar 2021. Werken voor de fietssnelweg in Halle starten op 12 april 2021.  

zennepad sfeer

Het pad langs de Zenne is een heel verrassende wandelweg. Je zou niet denken dat je hier vlakbij het centrum van Halle bent.

Vind jouw weg langs de zinderende zenne